cobas integra 400 plus
Удобен, надежден и ефективен Системи за клинична химия с четири интегрирани технологии за измерване за по-гладко разпределение на натовареността и оптимизиране на работата.
Научете повече »
cobas c 111
Анализаторът cobas c 111 предлага на лабораториите с много малка работна натовареност индивидуално решение за клинична химия и хомогенно имунотестване.
Научете повече »
cobas®4000
Серията анализатори cobas 4000 включва модула cobas c 311 за клинична химия и модула cobas e 411 за имунологични анализи.
Научете повече »
Анализатор Multiplate 5.0
Стандартизация на високо ниво. Бързи резултати с отлична възпроизводимост. Точен и лесен за използване.
Научете повече »
cobas t 411
Самостоятелна система за лабораторна коагулация, подходяща за малък брой рутинни тестове (до 120 проби на ден).
Научете повече »
cobas m 511
Ново попълнение в продуктовата листа на Roche Diagnostics - интегрираният хематологичен анализатор  cobas m  511. Дигитален анализатор за морфология, брояч и класификатор на кръвни клетки, реализиращ оцветяване и микроскопски анализ на кръвни натривки.
Научете повече »
cobas b 121
Системата cobas b 121 предоставя възможност за определяне на 10 от най-критичните параметри при определяне на диагноза.
Научете повече »
cobas b 221
Системата cobas b 221 е многопараметров анализатор за кръвни газове, електролити, CO-оксиметрия и метаболити за изчерпателна информация при изследванията на критични параметри.
Научете повече »
Accutrend Plus
Accutrend® Plus е гъвкава, настолна система за изследване на основните рискови фактори при сърдечно-съдовите заболявания и лактат до леглото на пациента.
Научете повече »
Уринни анализатори cobas 6500
Серия анализатори  cobas 6500   е напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ с натоварване 100 - 1000 проби дневно. Модулната система предоставя гъвкавост за адаптация и надграждане спрямо нуждите на ползвателя. 
Научете повече »
cobas u 411
Прогресивният полуавтоматичен уринен анализатор  cobas u  411 е създаден за оптимизиране на работния процес и потока на данни, допълнен с баркод четец по желание и терминал за утайка.
Научете повече »
Urisys 1100
Компактна система за анализ на урина  с тест ленти   за бързи  резултати
Научете повече »
COBAS AmpliPrep
Напълно автоматичен апарат за рутинни PCR тестове  
Научете повече »
LightCycler 480 Instrument II
Системата LightCycler 480 за  PCR в реално време е напълно интегрирана многоямкова платформа за свръхточна качествена и количествена детекция на нуклеинови киселини.
Научете повече »
LightCycler 2.0 Instrument
Амплификация и детекция на нуклеинови киселини в реално време – Real-time PCR
Научете повече »
BenchMark ULTRA
Уникална технология с множество модули - всякакъв тест по всяко време.       
Научете повече »
Ventana BenchMark GX
Ventana BenchMark GX автоматизирано оцветяване, качество и продуктивност
Научете повече »
Ventana SYMPHONY
SYMPHONY H&E платформа  предлага индивидуално оцветяване на слайдове с пресни реактиви за всеки тест, предпазвайки ги от кръстосано замърсяване на тъканта, каквото се среща при оцветяващите бани с потапяне на слайда.
Научете повече »
GS Junior
Чрез системата GS Junior можете да използвате мощната технология на 454-секвенция направо на работното си място.    
Научете повече »