Sequencing Solutions
  • GS Junior
    Чрез системата GS Junior можете да използвате мощната технология на 454-секвенция направо на работното си място.    
    Научете повече »