Elecsys HE4
15.03.2012


Уважаеми клиенти,  

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви тестa на Roche Diagnostics – Elecsys® HE4.

Тестът Elecsys® HE4 значително допринася за развитие на портфолиото туморни маркери и конкретно разширява менюто показатели за овариален карцином.

  • Предназначение

Elecsys® HE4 е имунологичен анализ за ин витро количествено определяне на човешки епидидимен протеин 4 в серум и плазма и се използва в подкрепа на диагностичния процес при рак на яйчника. В световен мащаб карциномът на яйчниците е на второ място при заболяванията на жените и четвъртата по честота причина за смъртност следствие на раково заболяване. Това е гинекологично заболяване с едни от най-високите нива на смъртност, дължаща се основно на следните факти:

- Прогресивно развитие на болестта

- Затруднена диагностика, поради  неспецифични симптоми и лек дискомфорт в ранните етапи. В повечето случаи заболяването се диагностицира в късните стадии на развитие, когато шансовете за излекуване са доста ниски.

От друга страна, в началните етапи, заболяването може успешно да се лекува с адекватни хирургични и терапевтични подходи. Поради това поставянето на диагноза в ранните етапи  е особено важно и представлява предизвикателство за медицината. Фокусът на диагностиката е върху нови методи и биомаркери с висока чувствителност. Туморният маркер HE4 заедно с маркерът СА125 могат да изиграят особено важна роля при ранната диагностика и диференциация на епителния рак на яйчниците.

HE4 принадлежи към семейството на киселите белтъци (WFDC), с предполагаеми трипсин-инхибиторни свойства. HE4 е изолиран за първи път от тъкан на човешкия епидидим. Този биомаркер има много ниска експресия в епитела на респираторни и репродуктивни тъкани, включително яйчника, но е с висока експресия в тъканта на овариалния карцином. Освен това повишени стойности могат да се установят в серума на пациенти с рак на яйчника. Очаква се новият туморен маркер HE4 да подпомогне оценката за риск от епителен овариален карцином. 

  • Предимства на Elecsys® HE4:

1. Широко меню за диагностика, проследяване и контрол на пациенти с ракови заболявания 

HE4 разширява цялостното портфолио туморни маркери и увеличава менюто за рак на яйчниците - категоричен знак за инвестициите и отдадеността на Roche в отговор на клиничните нужди при контрола на пациенти с рак.

2. Ранен маркер с повишена чувствителност за подпомагане ранната диагностика на епителен овариален карцином (ЕОС)

- Като самостоятелен туморен маркер HE4 има най-висока чувствителност (при специфичност 75%) за установяване на епителен овариален карцином, особено в I стадий - ранен безсимптомен етап в развитието на болестта. 

3. Висока дискриминация между доброкачествени овариални маси, кисти и овариален карцином

- Комбинацията на HE4 и СА125 показва отлична точност при диференциацията на пациенти с епителен рак на яйчниците и с доброкачествена пелвисна маса

4. Подобрява мониторинга на рецидивите и развитието на овариален канцином     

-  HE4 корелира със състоянието на рецидиви при жени с диагноза ЕОС,  явявайки се по-ранен маркер за рецидив в сравнение с СА 125 

5. Надеждни и ефективни резултати:

- Отлична прецизност и проследяемост

- Цялостно тест меню за туморни маркери, достъпно на всички cobas платформи

  • Информация за заявки:

Име на продукта

Кат. №

Обем

Elecsys HE4

05 950 929 190

100 теста

Elecsys HE4 CalSet

05 950 945 190

4 x 1 mL

PreciControl HE4

05 950 953 190

2 x 1 mL всеки

Допълнителна продуктова информация:
HE4 - Човешки епидидимен протеин 4  
Elecsys® човешки епидидимен протеин 4 (HE4) за рак на яйчника
Elecsys® HE4

Насочвайки усилията си към разработване на маркери за ранно откриване на рак на яйчника, специалистите от Диагностично направление на Рош предлагат интегриран подход с два диагностични теста, измерващи серумни нива на туморните маркери - CA 125 II,  HE4 и ROMA (алгоритъм, изчисляем на база резултатите от тях), оценяващ риска от развитие на злокачествено заболяване.

Комбинираното използване на HE4 и CA 125 увеличава чувствителността и подобрява управлението на лечението за овариален рак.

  • HE4 и CA 125 II са допълващи се маркери и комбинираното им използване увеличава диагностичната точност при всички възрастови групи. Чрез съвместното измерване на двата маркера, диагностичната им стойност може да бъде обединена за осигуряване на максимална чувствителност и специфичност за първична диагноза – особено за пациенти с пелвисна маса и открит рецидив по време на последващата терапия.
  • Комбинацията от двата маркера CA 125 и HE4 е по-точен предиктор за злокачественост отколкото всеки от двата поотделно.

ROMA повишава диагностичната стойност на комбинацията от двата маркера HE4 и CA 125:

  • Измерените стойности на HE4 и CA 125 II могат да се комбинират в алгоритъм, наречен ROMA. Този алгоритъм включва и статуса на менопауза при жената. Алгоритъмът класифицира коректно 94% от жените с епителен овариален карцином. Тази висока точност помага жените да бъдат стратифицирани в нискорискови и високорискови групи и така подобрява диагностиката, лечението и грижите за пациента.

С уважение,

Екип Хроно

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.