Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015


Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия тест на Roche Diagnostics  

Elecsys® HBsAg II quant II (каталожен номер: 07143737 190), който заменя текущия тест Elecsys® HBsAg II quant (каталожен номер 05957435190).

и

- съответната контрола PreciControl HBsAg II quant II (каталожен номер: 07143745 190) 

Продуктите притежават CE-маркировка.

  • Предназначение
Elecsys®  HBsAg II quant II

 Материал

 Каталожен номер

 Обем

 Elecsys® HBsAg II quant II

 07143737 190

 100 определeния

Имунологичният тест Elecsys® HBsAg II quant II е предназначен за ин витро количественото определяне на хепатит B повърхностен антиген (HBsAg) в потвърдено положителни за HBsAg човешки серум и плазма, на системи Elecsys 2010, cobas e 411/e601.

Новият анализ Elecsys® HBsAg II quant II е актуализация на текущия тест Elecsys® HBsAg II quant (каталожен номер 05957435190).

Различия в сравнение с анализа от първото поколение HBsAg II quant:

Новият тест Elecsys® HBsAg II quant II съдържа набор от калибратори, оптимизирани за апликация с количествен анализ. Използват се два калибратори, за да се генерира специфична за пускането калибрационна крива. Cal1 е отрицателен, а Cal2 е положителен с концентрация близо до средата на калибрационния обхват.

 

Калибратори (включени в тест кита)

 Cal1

 Отрицателен калибратор

 Cal2 

 Положителен калибратор (приблизително 50 IU/mL HBsAg)

Новата концепция на калибратора осигурява надеждна калибрация и прави анализа още по-добър в сравнение с този от първо поколение. Всички други най-съвременни характеристики на анализа от първо поколение остават същите и в новата версия – напр.:

 

- Линеен обхват, отразяващ клинично релевантни HBsAg титри

- Автоматизирано разреждане в апарата

- Отлична прецизност

- Проследяем спрямо Втори Международен Стандарт на СЗО за HbsAg

- 8 седмици годност след зареждане


PreciControl HBsAg II quant II

 Материал 

 Каталожен номер

 Обем

 PreciControl HBsAg II quant II 

 07143745190  

 3 x 5 флакона всеки от 1.3 mL

 

PreciControl HBsAg II quant II се използва за качествен контрол на имунологичния анализ Elecsys® HBsAg II quant II в имунологичните анализатори Elecsys® и cobas e.

 

Наличният PreciControl HBsAg II (каталожен номер 04687876190) се използва за качествен контрол на Elecsys®HBsAg II (каталожен номер 04687787190) и Elecsys® HBsAg II quant (каталожен номер 05957435190).

 

Новата контрола PreciControl HBsAg II quant II (каталожен номер 07143745190) е оптимизирана за апликация с новия анализ Elecsys® HBsAg II quant II (каталожен номер 07143737190). PreciControl HBsAg II трябва да се използва за контрол на качеството на качествения анализ Elecsys®  HBsAg II, докато PreciControl HBsAg II quant II трябва да се използва изключително с новия тест Elecsys® HBsAg II quant II.


PreciControl HBsAg II quant II трябва да се пуска като външна контрола. Всички стойности и обхвати трябва да се въведат ръчно. В опаковката на тестовете са включени листовки със стойности, в които могат да се намерят зададените прицелни стойности и обхвати.

Вместо две контролни нива Elecsys® HBsAg II quant II има предимство с наличието на 3 контроли:

  • PC1 с концентрация прибл. 3.75 IU/ml, е предназначена за контрол в долния край на измервателния обхват.
  • PC2 с концентрация прибл. 90 IU/ml, е предназначена за контрол в горната част на калибрирания обхват.
  • PC3 е с концентрация подобна на PC2, но служи като контрола за разреждане и контрол на функцията за автоматично разреждане на анализатора. Тя ще се използва само при разреждане (1:100 в E2010/e411 и 1:400 в e601) и следователно ще открива приблизително следните концентрации:

 

- 0.9 IU/ml в E2010/e411

- 0.225 IU/ml в e601

Новите контроли, съвместно с новите калибратори ще осигурят надеждна калибрация и контрол на калибрирания измервателен обхват както и на разреждането на системата.

Информация за заявки:

 Продукт

 GMMI/Кат.No

 Elecsys® HBsAg II quant II

 07143737 190

 PreciControl HBsAg II quant II

 07143745 190

 

Допълнителна продуктова информация:

Флаер 1

Флаер 2

Актуализираните инструкции за употреба за всички системи са налични на www.e-labdoc.roche.com 

Оставаме на разположение при необходимост.

С уважение,

Екип Хроно


Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.