cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016


“Чрез разширяване на коагулационното ни решение, Roche навлиза в нова ера на тестване за кръвосъсирване и ще продължи да разработва системи, които да поддържат нуждите на нашите клиенти от лабораторна производителност и ефективност. Сobas t 411 е следващият крайъгълен камък за Roche в ролята му на доставчик на  комплексни решения за коагулационен анализ,  както в лабораторни условия, така и до леглото на болния."   

Jean-Claude Gottraux

Roche Professional Diagnostics

 

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия анализатор на Roche Diagnostics cobas t 411.

 

  • Предназначение

Апаратът е самостоятелна система за лабораторна коагулация, подходяща за малък брой рутинни тестове (до 120 проби на ден). С това пускане на пазара, Roche разширява цялостното си портфолио „Лабораторна коагулация“, като по този начин предлага допълнителна гъвкавост в отговор нуждите на лабораториите от специализирани анализи. 

Новият анализатор cobas t 411 оптимизира лабораторния работен процес, благодарение възможността за непрекъснато зареждане на проби и реактиви, както и на съответните кювети. В резултат на това реално се намалява необходимостта от прекъсване на работния режим. Уникалният дизайн на кюветата и проверката за готовност преди всяко измерване осигуряват резултат с високо качество. Функцията за пробиване на капачката, която разпознава различни видове епруветки има съответните настройки, предлага гъвкавост и удобство. Освен това анализаторът, в сравнение с други системи, предназначени за сегмента „Коагулация с малко натоварване“, има най-високия на пазара капацитет за реактиви, което намалява мануалната работа.

 

  • За анализатор cobas t 411 и тестовете

Лабораторните тестове за коагулация представляват около една пета от общия брой проби в натовареността на клиничните лаборатории. Сobas t 411 е предназначен за работа в лаборатории с малък обем коагулационни анализи. Благодарение на иновативната си концепция за управление на пробите и реактивите, коагулационният анализатор осигурява по-голямо удобство и продуктивност на оператора. Апаратът предлага стандартна опция за пробиване на капачката, която в комплект  с 5-позиционния статив, оптимизира управлението на проби. Високият капацитет за зареждане на реактиви и проби на борда, наред с функцията за непрекъснатото им зареждане, увеличават времето без необходимост от ръчна намеса. Благодарение на функциите:  баркод сканиране, охлаждане и наклонената позиция на стативите, е постигната максимална ефективност при използването на реактиви. С уникалния принцип на оптико-механична детекция чрез проверка на всяка проба преди измерването, както и винаги наличния STAT порт за незабавна обработка на  спешни проби, е решен приоритетът за безопастността на пациента. Тези характеристики осигуряват рентабилен инструмент за ежедневните нужди на лаборатории с малък обем  коагулационни анализи.

Анализаторът cobas t 411 е една малка част от непрекъснато разширяващото се семейство анализатори за коагулация на Roche Diagnostics, което включва и портативното тестване.

Коагулацията навлиза в нова ера -  "задвижвана от Roche, воден от ангажимента"

В съответствие с настоящото си  портфолио и воден от целта да предлага ориентирани към клиента, качеството и ценовата ефективност решения, Roche навлиза в нова епоха за тестовите решения в сферата на коагулацията.

Първият член на семейството коагулационни анализатори е cobas t 411.

Покриващ съвременните нужди за анализ на кръвосъсирването, cobas t 411 е идеално пригоден за максимална гъвкавост и ефективност. Коагулационният анализатор cobas t 411 е предназначен за лаборатории с малко и средно натоварване.

 

  • Най-добрият в класа „Капацитет за съхранение на реактиви, проби и кювети“, означава че анализаторът е не само лесен за използване, но и изисква минимална операторска намеса по време на ежедневната употреба.
  • Cobas t 411 е проектиран с уникален набор от усъвършенствани функции за безопасност, гарантиращи стабилни и качествени пациентски резултати.
  • Множеството други иновативни функции включват автоматизирано продупчване на капачки от различни производители, максимално използване на реактивите и интегрирано баркод сканиране за проби и реактиви
  • Менюто реактиви включва:
- PT
- APTT
- Фибриноген
- Тромбиново време
- Антитромбин 
- Д-Димер (в процес на разработка)

  • Благодарение на отворения програмен канал, могат да се разработят дефинирани от потребителя анализи.

Cobas t 411 предоставя на малките коагулационни лаборатории ефективността на лабораторните изследвания, характерна за  средно големите и големите лаборатории.

Максимално увеличаващ производителността и ефективността, cobas t 411 осигурява оптимизиране на работните процеси в коагулационната лаборатория

 

  • Предимства за ползвателя

- Многорежимна функция за пробиване на капачката

- Висок капацитет за реактиви и проби

- Повишен обем на работа за малките и средно големи коагулационни лаборатории

- Уникален оптико-механичен метод на детекция

- Непрекъснато зареждане на проби, реактиви и кювети

Проектиран за експлоатационна надеждност, коагулационният анализатор cobas t 411 от Roche е създаден чрез и поддържан от стриктни стандарти за качество

 

 

  • Продуктови характеристики

 

- Най-висок капацитет за реактиви на пазара сред анализаторите, предназначени за малките коагулационни лаборатории

- Непрекъснато зареждане на проби, реактиви и кювети

- Уникален дизайн на кюветата

- Многорежимна функция за пробиване на капачката

- Максимална ефективност при изразходване на реактивите, благодарение на наклонените флакони

 

 


 

 

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.