ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016


29.09 – 01.10.2016 г.

х-л Мелия Гранд Ермитаж 

к.к. Златни пясъци


ХРОНО взе участие в юбилейния форум на лабораторните лекари в България. Конференцията събра водещи в областта специалисти, както от страната така и представители на чужди държави. Събитието е най-престижната научна проява от национален мащаб, в чиято  програма и постерни сесии се представя информация, свързана с новости и тяхното приложение в дейността на лабораторните лекари и специалисти от болничния, доболничния сектор, както и от изследователски и научни институции.

ХРОНО, като генерален спонсор на събитието, се включи със следните активности:

- Изложбен щанд  


Предоставихме свободен достъп до рекламни, принт материали и алгоритми на Roche Diagnostics за интерпретация на диагностични показатели. Делегатите, посетили щанда имаха възможността да проследят презентации, предоставящи ключова информация за диагностични продукти и клипове с работните процеси на аналитични и преаналитични системи. Направихме демонстрации на продукти, един от които - интерактивна пътека за визуализация на преаналитична система р312.


Посрещнахме настоящи и потенциални клиенти в диалогичен режим за дефиниране на персонални нужди и създаване на план за бъдещо развитие.

- Зала ХРОНО 


За комфорта на посетителите, подредихме зала, където в приятна работна атмосфера проведохме разговори, интерактивни презентации по теми, свързани с диагностични продукти и решения на Roche Diagnostics, както и с продукти за преаналитика на Greiner Bio-One. Гостите ни имаха възможност практически да тестват Vein Viewer – система за визуализация на венозен път, едно отлично практическо решение в помощ на флеботомиста. 


- Представихме своеобразна изложба -  експозиция на постери с информация, относно продуктовото портфолио на Roche Diagnostics.

Постерите онагледяват обширните възможности на продуктите за автоматизирана висококачествена диагнистика, базирана на апаратура със съвременни технологии, тестове, отговарящи на световните стандарти за качество и проследяемост, непрекъсното обновяващо се меню с показатели, както и на научни и практически проучвания. 


Залата беше гостоприемно отворена през целия период на Конференцията, за всеки пожелал да се срещне с екипа ни.

- Участие в научната програма:

 

  • Спонсорирана лекция на проф. д-р Саня Станкович

 

Проф. д-р Саня Станкович (CV), за пореден път, беше поканена от ХРОНО, за гост-лектор. Нейната презентация Prognostic value of biomarkers in ST-elevation myocardial infarction patientsфокусира вниманието на делагатите към проблемите  при диагностиката на пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Докладвани бяха практически опит при имплементацията на биомаркери в рутинната практика, нови насоки, алгоритми и правила за диференциална диагностика при пациенти с инфаркт на миокарда. 

 

Времето от научните сесии, определено за представяне на Хроно разделихме на два модула:

  • Лекция на продуктови мениджъри от Рош Полша

 

„Roche Comprehensive assay portfolio and new technologies"

Лектори -  Roche Diagnostics:

Aleksandra Szukalska

Magdalena Tepper

Joanna Bucko

Anna Romaniuk-Iwaszko  

Колегите презентираха комплексни и икономически ефективни подходи за предоставяне на бърз, надежден, клинично значим диагностичен резултат, както и иновативни решения и услуги, достъпни за клиентите на ХРОНО, като официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България. Преминавайки последователно през ин витро решения за биохимична, имунологична, молекулярна, тъканна диагностиката  и диагностика на място, до леглото на болния, беше обрисувана панорамата с всеобхватния потенциал на Roche Diagnostics за създаване на ефективна лаборатория, отговаряща едновременно  на съвременните изисквания за качество по приетите стандарти, на институционните специфики и на финансовата оптимизация. 

 

  • Клиенти за Хроно

 

15 години ХРОНО работи в тясно сътрудничество с клиентите си. Предоставяме продукти и услуги, отговарящи на националните и европейски регламенти по качеството,  екипът ни съдейства активно и навременно във всички етапи по реализация на проектите и последващото функциониране и растеж на лабораториите. Горди сме с нашите клиенти, с постиженията и ежедневните им усилия да предоставят клинично значими качествени резултати, с отговорното им отношение към диагностичния процес.  Отправихме им покана, да споделят с аудиторията на Конференцията реализирани проекти, постигнати резултати, впечатления и опит от работа с Хроно. Лекторите, които любезно откликнаха на поканата ни, изложиха аргументите си в полза избора на ХРОНО за техен партньор и  своята оценка за комплексната дейност на екипа ни по проектиране, реализация и подпомагане на процесите в техните лаборатории.

Презентация: Клиентският опит при работата с Хроно

Лектори:

д-р Поля Пенкова – МБАЛ Надежда


д-р Венелина Милева – Аджъбадем Сити Клиник 


д-р Недялко Калъчев –МДЛ Цибалаб 


И накрая, но не на последно място бихме искали да отбележим участието на д-р Милена Божилова в постерната сесия с тема:

 „Разтворима тирозин киназа (sFlt-1) и плацентарен растежен фактор (PlGF) за диагноза и прогноза на прееклампсия: клинични случаи“.

Постерът е резултат от задълбочен анализ на практически случаи с ползването на  диагностични продукти на Roche Diagnostics и ролята им като допълнителна помощ в оценка на риск от развитие на ПЕ. Трудът на д-р Божилова и екипа от Цибалаб предизвика вниманието на делегатите, които отправиха редица въпроси, свързани с показателите на Рош, техните характеристики и възможности за въвеждане в рутинната практика. Колегите от Рош Полша споделиха интереса към публикацията и поздравиха д-р Божилова за отличното представяне. 

Предстaвянето на ХРОНО в Коференцията е комплексен резултат на екипната ни работа, сътрудничеството и подкрепата на колегите от Roche Diagnostics и Greiner Bio-One, партньорството и доверието на клиентите ни, както и колаборацията с водещи специалисти от различни медицински области.

Нашата цел беше да покажем какви продукти и услуги можем да Ви предложим, как работим, какво сме постигнали и към какво се стремим – да помогнем на клиентите си да реализират желаната лаборатория – персонализирана спрямо техните изисквания и с потециала за бъдещ растеж.

Защото ХРОНО работи, придобива нови знания и опит и се развива заедно с Вас, нашите клиенти – настоящи и бъдещи.

Екипът на ХРОНО благодари на организаторите и делегатите на Конференцията.

Специални благодарности към нашите гост-лектори и посетилите щанда и зала Хроно.

 


Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.