GDF-15
29.08.2018


Уважаеми клиенти,

Бихме искали да представим на вниманието Ви, тест за анализ на GDF-15 (диференциращ растежен фактор-15), производство на  Roche Diagnostics. Имунологичен тест за ин витро количествено определяне на растежен диференциращ фактор-15 (GDF-15) в човешки серум и плазма, има предназначението на помощно средство за стратификация на риска при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) или хронична сърдечна недостатъчност (ХСН). Тестът Elecsys GDF-15 е помощно средство при прогнозата на сериозни събития на кръвоизлив при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ). Електрохемилуминисцентният имунотест “ECLIA” е предназначен за употреба с имунологични анализатори Elecsys и cobas e.

 

Диагностична стойност на анализа

По-надеждна прогностика на риска от кръвоизлив при пациенти с предсърдно мъждене

  • Рискът от кръвоизлив е основен проблем при избора на терапия с орални антикоагуланти (OAК) за профилактика на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ).
  • GDF-15 е най-силният предиктор в оценката за риск от кръвоизлив “ABC bleeding risk score”. Благодарение на него лекарите могат по-добре да разберат какъв е индивидуалният профил на риска от кръвоизлив за всеки пациент и да бъдат добре информирани при вземане на решения за лекарствена терапия.

 

По-добри решения при остър коронарен синдром

  • GDF-15 е силен независим маркер при прогностиката на смъртност, дължаща се на различни причини и повторен инфаркт при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС).
  • Комбинацията между GDF-15 и TnT-hs може да улесни стратификацията на пациенти с остър коронарен синдром без ST-елевация (NSTE-ОКС), за които биха били от полза ранна реваскуларизация и по- интензивни медицински терапии.

 

По-пълна клинична картина при сърдечна недостатъчност

  • Сърдечната недостатъчност (СН) е сложен синдром, засягащ не само сърцето, но и множество екстракардиални тъкани
  • GDF-15 е независим маркер, свързан със смъртността и нефаталните събития при СН с намалена (HFrEF) или запазена фракция на изтласкване (HFpEF)
  • В комбинация с NT-proBNP и TnT-hs, той предлага изчерпателна клинична картина и помага за идентификация на високорисковите пациенти, които биха имали полза от по-интензивен контрол

 

Характеристики на теста

Време за тест

18 мин.

Принцип на теста

Сандвичев принцип

Калибрация

2-точкова калибрация

Проследяемост

Анализът е стандартизиран чрез претегляне на рекомбинантен GDF-15 в конски серум.

Материал за пробата

Серум и Li хепарин, K2 EDTA и K3 EDTA плазма

Стабилност на пробата

Годни в продължение на 8 дни, при 20 - 25 °C; 14 дни, при 2 - 8 °C; 12 месеца, при -20 °C (±5 °C). Замразявайте само веднъж.

Годност на реактивите

 

cobas e 411, e 601, e 602, E170: След отваряне при 2 - 8 °C: 12 седмици в анализаторите: 8 седмици;

cobas e 801: в анализатора: 16 седмици

Обем на пробата

 

cobas e 411, e 601, e 602, E170: 35 μL

cobas e 801: 21µL

LoB, LoD, LoQ* (Спецификация)

LoB: ≤ 350 pg/mL; LoD: ≤ 400 pg/mL; LoQ: ≤ 400 pg/mL

Измервателен обхват

400 – 20 000 pg/mL

Разреждане

1:5 (концентрацията на разредената проба трябва да е >3500 pg/Ml),

използвайкиDiluent MultiAssay

 Информация за заявки 

Elecsys® GDF-15

07125933 190 (e 411, e 601)

 

100 теста на опаковка

 

CalSet GDF-15

07125941 190 (e 411, e 601)

4 × 1.0 mL от всеки CalSet

GDF-15 Level 1 и 2

PreciControl Cardiac II

04917049 190 (e 411, e 601)

4 × 2.0 mL  от всеки

PreciControl Cardiac II 1 и 2

Diluent MultiAssay

03609987 190 (E170, e 411, e 601)

2 × 16 mL дилуент за проби

45.2 mL дилуент за проби

 

За повече информация:

Elecsys® GDF-15 Assay

Personalised bleeding risk prediction for your Atrial Fibrillation patients

Illuminating the hidden severity of cardiovascular disease with GDF-15

A multi-marker approach in CVD

Roche - Your partner in lung cancer patient management

 

Екип ХРОНО

 

 

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.