Епруветки за Венозна Кръв
 • Клинична химия
  Серумът се получава от цяла кръв чрез центрофугиране след приключване на коагулационния процес. В него няма съсирващи фактори, но е обогатен с клетъчните състави на тромбоцитните и метаболитни продукти.  
  Научете повече »
  Коагулация
  Коагулационният анализ се извършва чрез смесването в определено съотношение на кръв с антитикоагуланта натриев цитрат.  
  Научете повече »
  Хематология
  ЕДТА свързва калциевите йони и по този начин блокира коагулационната каскада. Еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите в ЕДТА плазмата са стабилни до 24 часа.
  Научете повече »
  Кръвни утайки
  Скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) дава информация за наличието на възпалителни процеси в организма и може да се използва за откриването им и проследяване на предприетото лечение.
  Научете повече »
  Определяне на глюкоза
  В епруветките за глюкоза VACUETTE® се използват натриев цитрат и йодацетат като инхибитори на глюкоза за съхранението и в комбинация с антикоагуланти като ЕДТА, калиев оксалат или хепарин.
  Научете повече »
  Молекулярна диагностика
  ЕДТА K2 епруветките с гел се използват за изследване на ЕДТА плазма за молекулярна диагностика и определяне на вирусен товар. 
  Научете повече »
  Специална диагностика
  Greiner Bio-One предлага широк спектър епруветки за изследване на кръвна група, на съвместимост, за тестване на лабилни полипептидни хормони и ензими, както и за определяне на микроелементи.  
  Научете повече »