Разтвор за Изплакване
Разтворът за изплакване служи за почистване на устната кухина преди действителния процес по вземане на проба слюнка
Научете повече »
Разтвор за Екстракция на Слюнка
Разтворът на GBO за екстракция на слюнка служи за реалното вземане на проба слюнка, чрез изплакване на устната кухина за 2 мин.
Научете повече »
Чашка за Събиране на Слюнка
Пробата слюнка се събира в чашката за събиране на слюнка.
Научете повече »
Количествено определяне на слюнка
Китът на Greiner Bio-One за количествено определяне на слюнка е ин витро диагностичен продукт, разработен изключително за определянето на съдържанието на слюнката в проби, събрани със системата на Greiner Bio-One за събиране на слюнка.
Научете повече »