Elecsys Calcitonin
12.04.2013


Уважаеми клиенти,  

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия тест на Roche Diagnostics - Elecsys® Calcitonin.

В комбинация с останалите маркери за щитовидна функция, тестът завършва Roche потрфолиото за щитовидна жлеза и ни позволява да предложим най-цялостното автоматизирано решение в сравнение с всички конкуренти по целия свят.

  • Предназначение 

Elecsys® Calcitonin е предназначен да се използва като помощно средство при диагностика и лечение на заболявания, свързани с щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, включително карцином и хиперпаратиреоидизъм във връзка с други клинични и лабораторни находки.

  • Ползи за диагностиката (според литературата):

- Основното приложение на изследванията за калцитонин е при диагностиката и проследяването на медуларен карцином на щитовидната жлеза (МТС), който представлява 5 - 10% от всички тиреоидни карциноми. Той може да възникне спорадично или в семейна форма, която е наследена като автозомно доминиращ белег

- Измерванията на калцитонин могат да се използват и за мониторинг на ефикасността на лечението при пациенти с тумори, произвеждащи калцитонин

 

  • Информация за заявки:

 Име на продукта

 Кат. №

 Брой тестове в кит

 Elecsys Calcitonin

 06445853-190

 100

 Elecsys Calcitonin CalSet

 06445861-190

 4 x 1 mL

 PreciControl Varia

 05618860-190

 2 x 3 mL от всеки PreciControl Varia 1 и 2 

 

  • Важна информация
  • Calcitonin е чувствителен тест и стабилността на пробата при 20-25 ° C е само 4 часа
  • Честотата на калибрацията по лот номер (партида) е удължена до 2 месеца (56 дни), в сравнение с "обичайния" 1 месец (28 дни)
  • Определени са специфични за партидата реактиви, таргетни стойности и обхвати за Calcitonin за всички партиди PreciControl Varia в срок на годност:

- Контролните прицелни стойности на PC Varia партида 171273 са кодирани в баркода на кита реактиви и се използват автоматично от софтуера

- Листовка със стойности, в която са описани таргетните стойности и обхвати за всички партиди PreciControl Varia в срок на годност, както и съвети за ръчно въвеждане, е приложена в опаковката на кита реактиви Calcitonin партида 170512

  • Автоматично разреждане с разредител Diluent MultiAssay партиди 169691, 172413 и 172788, може да се извърши на всички системи, чийто софтуер е ъпгрейдван до DCE версии. Calcitonin е добавен към забележката, приложена в опаковката на  разредител Diluent MultiAssay от партида 172413 нататък

  • Характеристики на теста

 Характеристики

 Calcitonin

 GMMI / Кат. №

Кит реактив:         06445853-190         100 определяния

CalSet:                 06445861-190          4 x 1 ml

 Предназначение

Имунологичен тест за ин-витро количествено определяне на калцитонин (thyrocalcitonin) в човешки серум и плазма. Определянето на калцитонин е предназначено да се използва като помощно средство при диагностика и лечение на заболявания, свързани с щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, включително карцином и хиперпаратиреоидизъм във връзка с други клинични и лабораторни находки.

 Време за тест

 18 Min.

 Принцип на теста

 Сандвичев принцип

 Референтен файл

 4.03

Номер на тест

ACN

(Elecsys 2010 / cobas e 411):  1050

(MODULAR E170 / cobas e 601 / cobas e 602:  502

 Тест код

 HCT

 Материал за пробата

Серум / K2-EDTA, K3- EDTA и Li-хепарин плазма

Стандартни епруветки за вземане на проби или епруветки, съдържащи сепарационен гел

Обхват на измерване

0.5 до 2000 pg/ml

Определен от LoD и максимума на еталонната крива.

Долни граници на измерване

Граница на бланк (LoB):            0.3 pg/mL                         Граница на откриване (LoD):         0.5 pg/mL

Граница на количественото определяне (LoQ): 1 pg/mL

(обща допустима грешка ≤ 30%)

Проследяемост

Тестът е стандартизиран спрямо референтен стандарт на СЗО IRP WHO Reference Standard 89/620

Метод на сравнение

Calcitonin (y) спрямо търговски наличен тест (x)

Passing Bablok:  n = 247

y = 0.97x + 0.133, r = 0.977

Очаквани стойности

(според MS V2)

Жени:       6.4 pg/ml (n= 193)

Мъже:      9.5 pg/ml (n = 162)

Горните граници на референтните обхвати отразяват съответния 97.5% персентил

 

Моля, лабораториите, да имат предвид, че за апликация на показателя е необходимо наличната апаратура да е актуализирана до софтуерни версии DCE. 

Допълнителна продуктова информация

Допълнителна продуктова информация

Оставаме на разположение при необходимост.

С уважение,

Екип Хроно

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.