Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013


Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия тест на Roche Diagnostics –Elecsys® Cyclosporinе, за определяне на нива циклоспорин в пълна кръв.

Със стартиране на тестa за циклоспорин и последващото на такролимус, Roche Diagnostics  въвежда в менюто си пакет за  ISD (имуносупресивни лекарства), който ще бъде развиван и допълван с тестове за значими терапевтични средства от тази група.

 

  • Предназначение

Изследването на циклоспорин се използва като помощно средство при контрол на пациенти с трансплантация на сърце, черен дроб, бъбреци, бели дробове и костен мозък, които са на терапия с препарата.

 

  • Информация за заявки

Продукт

 GMMI/ Кат. №

 Партида

 Наличен от

 В срок до

 Кит реактиви Cyclosporine

05889014-190

173555

27 юни 2013 г.

авг. 2014 г.

 Cyclosporine CalSet

05889022-190

173338

27 юни 2013 г.

апр. 2014 г.

 ISD Sample

 Pretreatment

05889073-190

172392

27 юни 2013 г.

юни 2014 г.

 PreciControl ISD

05889081-190

173336

27 юни 2013 г.

февр. 2014 г.

Ръчно разреждане на пробата е възможно с използване на разредител Diluent Universal преди предварителната обработка на пробата.

  • Важна информация / технически подробности

ISD тестовете изискват предварителна ръчна обработка за всички видове проби (т.е. калибратори, контроли и проби пълна кръв). Използва се  реактив за предварителна обработка ISD Sample Pretreatment.

- Процедурата по предварителната обработка е описана в листовката с метода.

- Процедурата по предварителна обработка и реактив ISD са идентични за всички ISD тестове.

- Предварително третираните проби могат да се съхраняват в затворени епруветки в продължение на 4 часа при 20 - 25°C.

- Поради опасност от изпаряване, предварително обработените проби трябва да бъдат анализирани / измерени в рамките на 30 минути след отварянето на флакона и зареждане на пробите в анализатора.

- Cyclosporine CalSet трябва да премине през процедура за предварителна обработка преди калибрация.

- PreciControl ISD (и друг подходящ контролен материал) трябва да премине през процедура по предварителна обработка преди измерването.

- Листовка със стойности, включително таргетни стойности за Cyclosporine партида 173555 в комбинация с PC ISD партида 173336 е приложена към контролния кит.

- Ръчно разреждане на пробите преди процедурата по предварителна ръчна обработка е възможно, като се използва Diluent Universal и фактор на разреждане 1:3. 

 

  • Характеристики на теста

 Характеристики

 Cyclosporine

 GMMI / Кат. №

Кит реактив:           05889014-190                    100 определяния

CalSet:                   05889022-190                    6 x 1 ml

 Предназначение

Имунологичен тест за ин витро количествено определяне на циклоспорин в човешка пълна кръв. Тестът се използва като помощно средство при контрола на пациенти с трансплантация на сърце, черен дроб, бъбреци, бели дробове и костен мозък, които са на лечение с циклоспорин.

 Време за тест

 18 Min.

 Принцип на теста

 Конкурентен принцип

 Референтен файл

 4.03

Номер на тест

ACN

 Elecsys 2010 / cobas e411:                                        1160

 MODULAR E170 / cobas e 601 / cobas e602:           705

Тест код

 CSA

Материал за пробата

 K2- и K3-ЕДТА пълна кръв

Обхват на измерване

30.0 до 2000 ng/ml

 

Определен от LoD и максимума на еталонната крива.

Долни граници на измерване

Граница на бланк (LoB):                                          20.0 ng/mL

Граница на откриване (LoD):                                   30.0 ng/mL

Граница на количественото определяне (LoQ):    50.0 ng/mL

(обща допустима грешка ≤ 20%)

Проследяемост

Циклоспорин е стандартизиран спрямо референтни стандарти, проследими до циклоспорин референтен материал по тежест.

Метод на сравнение

a)  Cyclosporine (y) спрямо автоматизиран имунологичен тест (x): Passing Bablok, (n = 339, c ≈ 30.7 … 1770 ng/mL) y = 1.01x – 15.5; τ = 0.857

б)  Cyclosporine (y) LC-MS-MS метод (x): Passing Bablok, (n = 352, c ≈ 30.7 … 1912 ng/mL) y = 1.091x + 2.08; τ = 0.900

Очаквани стойности

Няма твърдо установени терапевтични граници за циклоспорин в пълна кръв.

 

Моля, лабораториите, да имат предвид, че за апликация на показателя е необходимо наличната апаратура да е актуализирана до софтуерни версии DCE. 

 

Оставаме на разположение при необходимост.

С уважение,

Екип Хроно

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.