14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012


Уважаеми читателю,

В съвременния свят едно от най-важните изисквания за най-добрия подход към започването на лечение за пациента, е взаимната научна дейност и комуникацията между патолозите и онколозите.

Патологичните открития често са първата и най-важна крачка към възстановяването. Освен че определят диагнозите, патолозите помагат в работата на болничния екип (онколози, хирурзи, интернисти), чрез вещината си и по този начин създават предпоставки за оптимални индивидуализирани здравни грижи и стратегии за лечение.

Патологът определя типа и сериозността на заболяването, на базата на клиничната информация (прегледа на пациента и данните от образната диагностика), както и на микроскопския преглед на пробите биопсия. В някои случаи патолозите идентифицират патогенните бактерии или гъбички, а в случай на туморни заболявания, определят точния им стадий.

В четвъртък, 23ти февруари, 2012 г., се състоя симпозиум на медицински експерти от България, озаглавен “Новости и компетенции в тъканната диагностика”.

По време на срещата в Университетска болница "Св. Марина" във Варна, беше обменен научен опит, с цел подобряване на диагностичната рутина и работния процес и повишаване на ефективността и надеждността им.

С над 100 участници, за пореден път събитието се доказа като идеалния форум за обмен на знания относно тенденциите и новостите в сферата на патологията и хистологията. 


Нов стандарт в изследванията на туморните маркери в Университетска болница "Св. Марина"  

В тази насока доц. д-р Петър Генев, началник на “Клиниката по обща и клинична патология” представи на аудиторията новия апарат за изследване на туморни маркери.

BenchMark GX е първият такъв апарат във Варна. Благодарение на новия апарат, специалистите ще могат да назначават терапия по-бързо и по-надеждно, според характеристиките на тумора.

Това е напълно автоматизирана платформа за имунохистохимични изследвания и ин ситу хибридизация, която се основава на патентована технология, позволяваща цялостното автоматизиране на работния процес.

Присъствалите на конференцията имаха възможността да видят новия апарат и да се запознаят с подробна информация за предимствата му. Техническият продуктов мениджър на Roche Тъканна диагностика Емеран Елахи подчерта, че това е огромна крачка напред за изследването на ХЕР2 в България.

Средният брой ХЕР2 диагностицирани пациенти с рак на гърдата е 3900* годишно. В много случаи е необходимо да се изследват рецепторите за естроген, прогестерон и ХЕР2. В сравнение с мануалните подготовки, средното време за обработка може да се намали до 3 часа. Това означава, че за същия резултат ще е нужно само половината от времето. Освен това има и други предимства на напълно автоматизираната обработка, свързани със стандартизацията, качеството и работния процес.

Този симпозиум успя да създаде импулс за развитието на възприемане на диагностичните стратегии в България.

Благодарим на официалния представител на Roche Diagnostics за България - Хроно ООД - за непрестанната им подкрепа и организация.

Бихме искали да благодарим най-учтиво на всички присъствали за дейното им и ярко участие, както и за интереса им към иновативните лабораторни практики.

 

С уважение,

 

Roche Diagnostics Deutschland GmbH

 

 

Dr. Daniel Nummer

Thomas Weber

 допълнителна информация

*Източник:  Сиана Гочева-Ангелова, агенция Euro RSCG  

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.