Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014


Уважаеми клиенти,

 

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия тест на Roche Diagnostics:

Elecsys® E2 Gen. 3, който заменя старата генерация 2.

 

  • Предназначение

Имунологичен тест за ин витро количествено определяне на естрадиол в човешки серум и плазма. Електрохемилуминисцентният имунотест “ECLIA” е предназначен за употреба с имунологични анализатори Elecsys 2010 и cobas e.

 

  • Промени и иновации, осигуряващи следните предимства на Elecsys®E2 Gen. 3, спрямо E2 Gen. 2 

 

1. Прецизна референтна стандартизация спрямо нов панел от 40 индивидуални донорски човешки серумни проби с ID-GC-MS зададени таргетни стойности, гарантира:

- отлично покритие в целия измервателан обхват

- перфектна корелация с таргетните GCMS стойности


 2. Поликлоналното антитяло на старата генерация е заменено от две моноклонални антитела, идентифицирани чрез използването на иновативнa β-клетъчна PCR технология в комбинация с водещата  ЕCL технология за Elecsys. Комбинацията от две заешки моноклонални антитела (RabMabs) с висок и умерен афинитет, позволява:

- отлична чувствителност и покритие на диагностично значимия измервателен обхват (5 - 3 000 pg/mL)

- подобряване на специфичността и намаляване на кръстосаната реактивност

 

 3. Актуализация на референтни граници:

- подробни, възрастово и полово зависими референтни стойности

- очаквани стойности за различни клинични състояния

 

  • Информация за заявки:

 

 

   Име

Каталожен №

Опаковка

Elecsys® Estradiol III Rackpack

06656021190

100 определяния  

Elecsys® Estradiol III Calcet

06656048190

4 x 1 mL

PreciControl Universal

11731416190

2 x 3 ml x 2 нива

Diluent MultiAssay*

03609987190

2 x 16 ml

 

* Проби с концентрации на естрадиол > 881 pmol/L (>240 pg/mL) могат да се разредят с Diluent MultiAssay (автоматично с анализаторите Elecsys 2010 и cobas e). Препоръчително разреждане – 1:10.

 

  • Характеристики на теста

GMMI / Кат. №

Кит реактив:

CalSet:

PC Universal:

06656021190

06656048190

11731416190

100 определяния

4 x 1 mL

2 x 3 ml11731416190

Предназначение

Определянето на E2 III се използва в  клиничната практика за изясняване на фертилни разстройства в оста хипоталамус-хипофиза-гонади, естроген-произвеждащи тумори на яйчника и тестисите, гинекомастия и хиперплазия на надбъбречната кора. Други клинични индикации са мониторинг на фертилитет стимулираща терапия и дефиниране периода на овулация по време на процедура за ин витро оплождане (IVF)

Време за тест

18 минути

Принцип на теста

конкурентен принцип

Референтен файл

4.05 или по-висок

Номер на тест

ACN                                            

Elecsys 2010 / cobas e 411:                                          1370 

cobas e 601:                                                                     223

Тест код

E2 III

Материал за пробата

Серум, Li-хепарин, K2-EDTA и K3-EDTA плазма. 

Обхват на измерване

от 18,4 до 11010 pmol/L (5-3000pg/mL), определен от LoD и максимума на стандартната крива

Долни граници на измерване

Граница на бланк (LoB):

Граница на откриване (LoD):

Граница на количественото определяне (LoQ):

11 pmol/L

18,4 pmol/L

91,8 pmol/L (обща допустима грешка ≤ 30%)

Проследяемост

E2 III е стандартизиран спрямо CRM 6400a чрез ID-GC/MS (изотопно разреждане – газ хроматография / мас спектрометрия)

Метод на сравнения

Сравнение на E2 III (y) спрямо ID-GC/MS (x), използвайки клинични проби, дава следните корелации (pg/mL):  

Брой измерени проби: 25      

Passing Bablok: y = 0.993x + 1,26; τ = 0.987

Линейна регресия: y = 1.00x + 2.07; r = 0.999

Концентрациите на пробите (ID-GC/MS концентрации) са:

37,4 – 10768 pmol/L (10,2 – 2934 pg/mL)

Годност след зареждане  

неотворени при 2 8 °C:

след отваряне при 2 8 °C: 

в  анализаторите: 

до посочения срок на годност 

12 седмици

8 седмици

Листовката с метода съдържа

подробни, възрастово и полово зависими референтни стойности

Очаквани стойности

очаквани стойности за различни клинични състояния


Допълнителна продуктова информация

Допълнителна продуктова информация

 

Актуализираните инструкции за употреба за всички системи са налични в еLabDoc.

Оставаме на разположение при необходимост.

С уважение, 

Екип Хроно

 

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.