ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017


 

Спазвайки установената традиция, ХРОНО взе участие като генерален спонсор в X Национален конгрес по клинична лаборатория.

Събитието се проведе в хотел „Самоков“, к.к. Боровец в периода 7 – 9 септември 2017 г.

За пореден път на форума се срещнаха водещи специалисти в лабораторната медицина от доболничен и болничен сектор, държавни и частни лаборатории, научни и изследователски организации. Гост-лектори бяха изявени в областта учени.

Участието на ХРОНО премина под мотото:

 „Представете си бъдещето. Да го превърнем в реалност днес“

Предвидените активности бяха в синхрон със задачите, произтичащи от девиза и фокусирани към потребностите на клиентите ни по пътя на проектиране, реализация и експлоатация на мечтаната лаборатория.

Изявите в научната програма бяха осъществени с екипните усилия на ХРОНО и фирмите производителки – Roche Diagnostics и Greiner Bio-One.

Впечатляващ старт на участието ни постави гост-лекторът Ела Гайнска с презентация на тема:

"Standardization, Traceability and Uncertainty”

("Стандартизация, проследимост и неопределеност")

лектор:

Elzbieta Gainska

Head of Training and Post-Sales Support for Export Markets Management Center Poland & East Europe

Roche Diagnostics 

С отлична академична подготовка, дългогодишен опит в обучение на персонал, относно теоретични и практически знания за продуктите на РОШ, Ела представи с изключително разбираем подход, процесите по стандартизация, проследимост и неопределеност - едни от основополагащите въпроси при организиране, рутинна работа и сертифициране на съвременната лаборатория. Актуалността на лекцията по безспорен начин бе потвърдена от проявения интерес на делегатите и поставените въпроси, при последващите срещи в неформална обстановка.

През юни тази година в Атина, се проведе EUROMEDLAB. Отчитайки, невъзможността на голяма част от делегатите, да присъстват на това събитие, поканихме лектори от Roche Diagnostics и Greiner Bio-One за обобщение на представените на форума новости.

Гост-лекторите представиха обобщен обзор на участието, нови продукти и решения с презентации на следните теми:

“MiniCollect – New Capillary Blood Collection System”

(„ MiniCollect – Нова система за събиране на капилярна кръв“)

лектор:

Dr. Renata Pavkovic, MBA
Area Manager East Europe and Central Asia Preanalytics 

Greiner Bio-One GmbH

 

 “Комплексни решения на Roche за лабораторна интеграция, представени на EuroMedLab 2017”

 

лектор:

Маргит Георгиева

Мениджър маркетинг и бизнес развитие, направление Диагностика

Рош България

В духа на установената практика подредихме нов щанд за срещи и разговори с нашите клиенти – настоящи и бъдещи. Бяхме подготвили материали, свързани с цялостното портфолио на фирмите, чиито продукти разпространяваме, както и компетентни служители за консултации и разговори.

Проведохме редица ползотворни срещи и разговори и обменихме мнения, впечатления и знания.

Екип Хроно благодари на организаторите, делегатите и лекторите.

Специални благодарности към нашите гост-лектори и всички, посетили презентациите и щанда ни.

 

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.