Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012


Хроно участва със Сателитен симпозиум – НОВИ РЕШЕНИЯ НА ROCHE В МЕДИЦИНСКАТА ДИАГНОСТИКА, по време на научната програма на IX Национален конгрес по клинична лаборатория в зала „България”, х-л Самоков, к.к. Боровец, с презентации на следните теми:

  • Roche молекулярна диагнастика - cobas® 4800 - върхово решение за HPV скрининг

        Лектор: Иван Малагурски

  • Новости в решенията за кръвно-газов анализ - cobas b123 – удобство,  безопасност и сигурност в кръвно-газовите анализи

        Лектор: д-р Пиа Каспер-Зауер 

  • Женско здраве – нови диагностични подходи - приложение на иновативни биомаркери на Roche при бременност и онкологични състояния – HE4, ROMA, Preeclampsia

         Лектор: д-р Пиа Каспер-Зауер 

  • Ново поколение Roche коагулация – системи и реактиви

         Лектор: Павлина Джурова / Продуктов и апликационен специалист RPD; Хроно ООД / 

Хроно участва и с фирмен щанд, разположен във фоайето пред зала „България”, х-л Самоков, к.к. Боровец, в периода 27-29.09.2012 г.


Интервюта, проведени от г-жа Камелия Коцева, рекламен мениджър на медицински портал "Здравен навигатор".

Пламен Костов

Управител, Хроно ООД

- Г-н Костов, до каква степен ръководената от вас компания залага на иновативния подход?

Още от създаването на фирмата преди 10 години, когато на пазара вече имаше много голям брой конкурентни фирми и продукти, разпознахме нуждата да бъдем различни, да предложим нов подход и да надградим върху общоприетото до момента. Принципният начин, по който до тогава се развиваше индустрията. Именно тази визия за развитие залегна в основите на фирмата и се превърна в дългосрочна бизнес стратегия, която допринесе до голяма степен за постигнатите през годините успехи. Днес, освен значителен пазарен дял, се радваме на тясна комуникация и сътрудничество с нашите клиенти във все повече и различни области, довело до силна лоялност и високи нива на консолидация.

- Кои са най-големите предизвикателства, с които трябваше да се справите през тази година?

През тази година продължихме с разширяване на бизнеса в посока на болничния сектор, процес започнал от началото на 2011-та година. Прилагайки същия подход и стратегия, с които постигнахме големи успехи в доболничния сектор през първите години от създаване на фирмата, в едно с натрупания през изминалите 10 години опит, вярваме, че ще успеем да развием бизнеса си и в този сектор. Разбира се, предизвикателствата в болничния сектор са повече и различни от тези в доболничния, но възможностите за промяна и оптимизация са също много повече.

- Какво е разковничето за успеха на компанията и как успявате да мотивирате служителите си?

Постоянство и силна вяра в необходимостта от оптимизация и продължително подобряване на работната среда и процесите като основа за непрекъснато развитие съвместно с нашите клиенти с цел постигане на все по-големи успехи и ползи за крайните потребители-пациентите. Мотивацията никога не е била проблем, имайки предвид, че нашата индустрия осигурява необходимите продукти и know-how за профилактика и диагностика, където нашите успехи са пряко свързани с намаляване на заболеваемостта и откриването и във възможно най-ранен етап.


Иван Малагурски ( Ivan Malagurski )

RMD, RTD & RAS sales and applications specialist

Roche Diagnostics PO Serbia

- Защо е важен HPV скринингът?

Ракът на маточната шийка е заболяване, което може да се предотврати, ако бъде открито рано, но води до смърт, ако прогресира преди откриването му. HPV скринингът идентифицира жените с най-висок риск от развитие на рак на маточната шийка и позволява правилния контрол на пациента.

- До каква степен той може да доведе до намаляване на случаите на рак на маточната шийка? 

Една добре организирана програма за HPV скрининг с висококачествени тестове като теста cobas HPV може значително да намали честотата на рака на маточната шийка в скрийнингованите популации.

- Какво е добре да знаят родителите, за да предпазят своевременно своите деца? 

Този въпрос всъщност не е за нашия тест, тъй като той е предназначен да се използва при пациенти на възраст над 21 години. За млади момичета, бихме могли да говорим за ваксинация, но аз не съм експерт по този въпрос.

Достъпът до правото на информация за превенция на рака на маточната шийка е важна първа стъпка. Редовният скрининг на подходяща възраст днес е най-добрият начин да се намали вероятността от развитие на рак на шийката на матката.

 

д-р Пиа Каспер-Зауер ( Dr. Pia Kasper-Sauer )

Marketing / Market Development Manager

Roche Diagnostics Deutschland GmbH

- Какви са новостите в решенията за кръвно-газов анализ?

Кръвно-газовите анализатори трябва да бъдат особено бързи и надеждни. Портативната система на Roche cobas b 123 е лесен за използване анализатор, който отговаря на нуждите на широк спектър от клинични условия, където са необходими висококачествени резултати за вземане на незабавни медицински решения и корекции на лечението. Анализаторът cobas b 123 за интензивните отделения работи с касетъчни реактиви и е предназначен за изследвания до леглото на болния (POC). Изследванията до леглото на болния са признати като начин за получаване на ефективна и незабавна диагностична информация в подкрепа на бързото вземане на клинични решения.

- Какви са предимствата при този диагностичен подход? 

Системата cobas b 123 е проектирана от Roche така, че да бъде лесна за използване и поддръжка, както и да е изключително гъвкава, за да отговаря на широк спектър клинични нужди. По време на разработването на системата cobas b 123 от Roche, са проведени обширни изследвания с потребители, за да се гарантира, че тя е интуитивна за използване, дори и от минимално обучен персонал. По време на стандартизацията към индустриален стандарт IEC 60601-1-6, финалните тестове с анализатора са извършени с участието на медицински сестри и лабораторни мениджъри (или координатори на портативни системи) в много страни по целия свят. Изследванията са проведени в среда, специално създадена, за да съответства на реалните условия. Резултатът е преносим анализатор, който е максимално лесен за използване, както у дома, така и в интензивните отделения, спешните отделения, операционните, лабораториите и други клинични области, включително неонаталните грижи и отделенията за диализа.

При много нестабилни условия, пациентите трябва да бъдат наблюдавани изключително внимателно, с тестовете, провеждани на всеки половин час или дори по-често. Портативната система cobas b 123 може да обработва до 30 проби на час, което я прави идеална при критични ситуации, в които всяка секунда е от значение.

Системата може да анализира pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl–, глюкоза, лактат, tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, неонатален билирубин и изчислява над 30 други клинични параметри. Системата cobas b 123 обработва пълна кръв и водни разтвори, като осигурява висококачествени резултати за по-малко от 2 минути. Резултатите могат автоматично да се разпечатват или прехвърлят към лабораторна информационна система (ЛИС). Качественият контрол (посредством модула AutoQC) е напълно автоматизиран. Целият работен процес е графично напътстван.

- Кой може да се възползва от него?

Портативната система cobas b 123 е бърз, мулти-параметърен анализатор, осигуряващ много от жизненоважните резултати, от които лекарите се нуждаят, за да вземат решения по време на критични ситуации. Само с една капка кръв, системата измерва оксигенацията и алкално-киселинния статус на пациента, както и дава важна информация за електролити и метаболити, глюкоза и лактат. Новият портативен анализатор е предназначен за използване в интензивните отделения за мониторинг на кръвните газове, главно за да се определи адекватността на командното дишане на пациента, в отделенията за спешна помощ за пациенти, страдащи от тежка травма или остри заболявания на сърцето и белите дробове, в операционните по време на операция, както и в други клинични области, включително в неонаталните и диализни отделения.

Архив новини
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.